Kresťania do Európy
najväčšia diskusia k eurovoľbám
P. Broz, M. Čaučík, J. Figeľ, D. Hatok, Š. Kuffa, M. Kuzárová, M. Lexmann, V. Oberhauser, L. Pilková, M. Považan, B. Škripek, M. Tkáč, A. Záborská
Politika
  • Ako budú bojovať eu-poslanci za morálno-etické témy?
  • Aký je ich vzťah k EU integrácii a k Západu a Rusku?
  • Ako vnímajú súčasné politické rozdelenie kresťanov v politike?

V najväčšej diskusii k Eurovoľbách sa stretnú zástupcovia troch strán hlásiacich sa ku kresťanstvu. KDH, KÚ a KDŽP. Unikátna príležitosť spoznať viacerých súčasných kandidátov do EU naživo. V prvej diskusii, ktorú bude moderovať P. Daniška z HFI budú zástupcovia troch strán riešiť svoje postoje k morálno etickým témam a tiež to, ako budú tieto témy presadzovať v EU parlamente. V druhej diskusii o integrácii s moderátorom M. Hanusom z Postoja budú diskutovať o usporiadaní EU a vzťahu národných štátov k Bruselu. V tretej diskusii, ktorú bude moderovať J. Majchrák z Postoja budú kandidáti za poslancov do EU volieb diskutovať o postoji k Rusku a k Západu. A nakoniec v štvrtej diskusii, ktorú bude moderovať M. Magušin, z Týždňa, sa bude diskutovať o súčasnom rozdelení kresťanov v politike a o tom, čo s tým chcú konkrétne urobiť.

 

Miriam Kuzárová

Je riaditeľka slovenskej pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie CitizenGO, ktorá sa venuje ochrane života, rodiny a prenasledovaných pre vieru. Ich kampane podporujú viac ako 60 000 Slovákov a 10 miliónov ľudí po celom svete, prinášajú konkrétne výsledky pre lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých.

Peter Broz

Pracuje ako politický poradca Branislava Škripeka v Európskom parlamente. Dlhodobo pôsobil v evanjelizačných spoločenstvách, najskôr ako vedúci, neskôr ako regionálny koordinátor Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Dlhodobo sa venuje agende prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorej sa chce venovať aj ako poslanec európskeho parlamentu. Z jeho doterajšieho pôsobenia v Európskom parlamente je presvedčený, že Európska únia potrebuje injekciu nádeje a hodnôt, ktoré stáli pri jej vzniku. Verí, že v spolupráci s kresťanmi z ďalších národov vieme k tomu spoločne prispieť.

Lýdia Pilková

Lydka Pilková pochádza z Golianova pri Nitre. Je manželkou, matkou 4 detí a pracuje ako projektová manažérka. Popri tom sa dlhodobo angažuje v pomoci hendikepovaným a sociálne slabším skupinám. Členstvo v Európskej únii považuje za výhodné a dôležité pre Slovensko. Jej najväčšou prioritou je, aby boli kresťanské hodnoty posilnené aj v európskej politike. Rovnako sa chce zamerať na riešenie problematiky dlhodobej práceneschopnosti práve hendikepovaných a znevýhodnených ľudí. Aby týmto ľuďom bolo umožnené vrátiť sa na trh práce.

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská je konzervatívna poslankyňa Európskeho parlamentu. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia. Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha. V súčasnosti je predsedníčkou novej konzervatívnej strany Kresťanská únia.

Branislav Škripek

Prekladateľ, kazateľ, evanjelizátor, jeden zo zakladateľov a do roku 2009 jeden z vedúcich Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, manžel, otec dvoch detí a europoslanec. V Európskom parlamente je členom výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a delegácie pre vzťahy s Izraelom. Považuje uberanie sa EÚ k federalizácii za škodlivé. Rozdeľovanie štátov na kategórie je podľa neho istou hrozbou pre stredoeurópsky región. Myslí si, že najjednoduchšou a potrebnou reformou je vrátiť sa pred Lisabonskú zmluvu, k zmluve z Nice. Počas prepuknutia migračnej krízy sa intenzívne venoval otázke pomoci menšinám v Sýrii a Iraku. Osobne navštívil Kurdistan, kde sa stretol so zástupcami predstaviteľov samozvanej vlády. Kandiduje na kandidátke Kresťanskej únie pod číslom 2.

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ.

V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa tiež venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete, hlavne však v krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva. Na tieto témy pravidelne publikuje v zahraničných médiách ako napríklad Visegrad Insight alebo European View. Miriam vedie úspešný medzinárodný Beacon Project s cieľom eliminovať dezinformáciu a ruskú propagandu a postaviť pravdu do centra politického diskurzu v Európe. Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre zahraničné a európske otázky.