Najlepšia škola
Diskusia predstaviteľov rôznych typov škôl o tradičných a nových trendoch vo výchove a vzdelávaní
Dana Harmáčková, Laura Haas, Roman Baranovič, Miroslava Kiripolská
Spoločnosť

Vstup: 5€/3€ (študent)