Lúče otcovstva
Komorná divadelná hra Jána Pavla II o otcovstve, materstve aj samote.
Teatro Colorato
Zaži

Komorná filozoficko-poetická hra jednej z najväčších osobností 20. a 21. storočia – Karola Wojtyłu (Jána Pavla II.) hovorí o vysoko aktuálnych témach – o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty.

Toto veľmi krátke a intenzívne „poetické zamyslenie v jednom obraze“ prenáša filozofiu do slova i obrazu a oslovuje nielen otcov.

Vstupné: 7€ na mieste. Kvôli litimovanej kamacite odporúčame vstupenky rezervovať dopredu, tým, že nám napíšete na mail teatro.colorato@gmail.com, uveďte meno a počet vstupeniek, ktoré si rezervujete.

Autor: Karol Wojtyła

Preklad z poľského originálu: Lucia Selepová

Dramaturgia: Juraj Fotul

Réžia: Peter Weinciller

Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová

Teatro Colorato

Teatro Colorato tvoria mladí profesionálni divadelníci, absolventi vysokých umeleckých škôl a herci bratislavských i mimobratislavských divadiel.

Jedným z cieľov divadla je spájať mladých umelcov, talentovaných tvorcov i skúsených profesionálov z rôznych divadiel (ktorí by možno inak nemali možnosť tvorivo sa stretnúť), a vytvárať tak platformu pre spoluprácu, ktorej výsledkom budú hodnotné umelecké produkcie. Má ambíciu prinášať na javisko zaujímavé, živé, dynamické inscenácie prepletené humorom a úsmevným pohľadom na svet. Dôležitým výrazovým prvkom je minimalizmus, scénická skratka, metafora, obraz a hudba.

V súčasnosti už má Teatro Colorato v repertoári  niekoľko úspešných inscenácií, s ktorými sa – okrem početných repríz v domácom prostredí – malo možnosť prezentovať aj v zahraničí.