KHD Talks: Sex, viera a rock ´n´roll.
Krátke a úderné vstupy o panenstve, čistote a sexe v 21. storočí.
Dominika Gurbaľová, Marko Rozkoš a ďalší
Spoločnosť

Krátke a úderné vstupy o panenstve, čistote a sexe v 21. storočí.

 

Na KHD talks sa predtavia:

sr. Beáta Franeková
Dominika Gurbaľová
Peter a Veronika Liptákoví
Marko Rozkoš