KHD talks: Muži vs. Ženy
Úderné a inteligentné vstupy o identite kresťanského muža a ženy v súčasnej spoločnosti
Milan Hermanovský (augustinián), Anna Medvecká (s. Adriana, riaditeľka GTA), Peter Podlesný (portál muzom.sk), Nižníková (manzelka gr. kňaza), Danka Čontofalská
Spoločnosť
Anna Medvecká (sr. Adriána)

Je rehoľná sestra- dominikánka, známa skôr pod rehoľným menom sr. Adriána. Je riaditeľkou gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košicach.

Danka Čontofalská

Pracuje v organizácií Leaf. Je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Peter Podlesný

Pracuje ako osobný tréner. Je zakladateľom a šéfredaktorom portálu muzom.sk. Dlhodobo sa venuje práci s mladými ľuďmi.

Milan Hermanovský

Je katolíckym kňazom. Momentálne pôsobí v Košicach, patrí do rehole augustiniánov. Každý rok prečíta zhruba 170 kníh, takže teraz by mal byť niekde okolo hranice 5000. Najradšej v origináli.