Kde je to tá katolícka kaviareň? (Café Neuwirth)
Otvorená diskusia katolíckej kaviarne s jej kritikmi
Samuel Jezný, Martin Kováč, Samuel Trizuljak, Ján Tkáč
Cirkev

Vstup: 3€

V liberálnych kuolároch v poslednej dobe zaznieva výčitka. Kde sú katolíci, s ktorými by sa dalo vecne a rozumne diskutovať vo verejnom priestore? Výčitka často smeruje ku Kolégiu Antona Neuwirtha a Spoločenstvu Ladislava Hanusa, ktoré sa venujú práve vzdelávaniu a príprave mladých kresťanov do verejného života.

V tejto diskusii budú predstavitelia katolíckej kaviarne diskutovať so svojimi kritikmi. Je táto výčitka oprávnená alebo naopak iluzórna? Je výtlak SLH a KAN v slovenskej spoločnosti zdanlivo neviditeľný, nenápadný, alebo negovaný?