Kauza Luther: 500 rokov po
Diskusia katolíkov a evanjelikov o Lutherovi a ekumenizme.
Pavol Dráb, Dušan Havrila, Emília Mihočová-Kmecová
Cirkev