Gréckokatolícka liturgia
celebrant: Borys Gudziak

Borys Gudziak, jeden z hlavných hostí nášho tohtoročného festivalu, bude celebrovať gréckokatolícku liturgiu v Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža na Ondrejskom cintoríne.

Svätá omša bude otvárať naše tohtoročné Bratislavské Hanusove dni.

Príďte s nami osláviť ich začiatok!

Borys Gudziak

Borys Gudziak je rodený Američan s ukrajinskými koreňmi a súčasný biskup Parížskej eparchie. Je charizmatickým rečníkom a kresťanským intelektuálom s doktorátom z Harvardu.

Zakladal poprednú Ukrajinskú katolícku univerzitu v Ľvove, kde dlhé roky pôsobil ako rektor, v súčasnosti je jej prezidentom. Je ukrajinským patriotom, ktorý revolúciu na Majdane považuje za revolúciu o „ľudskej dôstojnosti“. Aktívne pripravoval kňazov pre službu na fronte a sám sa v svojej duchovnej službe v armáde nevyhýbal nebezpečným zónam.

Je držiteľom viacerých ocenení, napr. ukrajinskej Antonovičovej ceny a najvyššieho francúzskeho vyznamenania Rytier čestnej légie Francúzskej republiky. Borys Gudziak prednáša po celom svete. Je pre nás veľkou cťou, že prijal pozvanie na Bratislavské Hanusove dni.