(De)formované svedomie
Má svedomie vždy pravdu?
Mons. Cyril Vasiľ SJ
Teológia

Zákon, povinnosť, právo, svedomie, sloboda — nie je to len kakofónia izolovaných termínov, neriešiteľná kombinácia protikladov, ale možno v nich nájsť harmonickú realizáciu človeka a jeho dôstojnosti. Moderný človek stráca schopnosť počúvať svoje svedomie. Občas vedome, inokedy nevedome. Napriek tomu svedomie sa v nás stále ozýva. Vypočujeme si ako mu rozumieť a ako si ho formovať tak, aby mi v živote pomáhalo. Rovnako prečo je dôležité, aby spoločnosť rešpektovala svedomie jednotlivca.

Budeme mať mimoriadnu príležitosť vypočuť si prednášku jedného z najvyššie postavených Slovákov vo Vatikáne. Kedysi aktívny skaut, dnes člen rehole jezuitov, známej predovšetkým vďaka ignaciánskym duchovnym cvičeniam.

 

Mons. Cyril Vasiľ

Vladyka Cyril Vasiľ (1965 Košice) je arcibiskup a jezuita, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne, titulárny arcibiskup ptolemaidský (Líbya). Jeho biskupské heslo Parati semper – Stále pripravený – bol názov a motto apoštolského listu pápeža Ján Pavla II. mladým z roku 1985 (pri príležitosti medzinárodného roku mládeže).

Pochádza z rodiny košického gréckokatolíckeho kňaza. Študoval teológiu v Košiciach a v Bratislave, kňažskú vysviacku prijal v roku 1987, krátko nato tajne emigroval a pokračoval štúdiom kanonického práva v Ríme. V roku 1991 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. V roku 1994 získal doktorát na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. Je profesorom na viacerých univerzitách. Pôsobil ako dekan Fakulty východného cirkevného práva Pápežského východného inštitútu (Pontificio Istituto Orientale) v Ríme, a neskôr aj ako rektor celého inštitútu. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. menoval sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi a bol vysvätený za arcibiskupa.

Je autorom početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie a spirituálnej teológie. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho zamyslenia na aktuálne témy cirkevného života a východného obradu.