Cirkev v prvej línii
Portrét človeka, ktorého poslaním je slúžiť druhým. V angličtine s tlmočením.
Leonardo Emberti Gialloreti
Spoločnosť

Prvýkrat vám BHD prináša úplne nový formát podujatia – rozhovor so zaujímavou osobnosťou. Rozprávať sa budeme s členom rímskej komunity Sant’Egidio, Leonardom Emberti Gialloretim. Jeho povolanie a 30-ročná služba v komunite, ako aj jeho taliansky temperament sú zárukou fascinujúcej debaty, ktorá nám prezradí, ako sa komunita stredoškolákov dokázala za niekoľko desaťročí rozrásť na 60 tisíc členov v 73 krajinách sveta.

Leonardo Emberti Gialloreti

Leonardo Emberti Gialloreti je lekárom, univerzitným profesorom a výskumníkom. Pracuje v odbore neurológie a epidemiológie na rímskej univerzite Tor Vergata. Okrem iného sa venuje výskumu v oblasti autizmu.

Leonardo začal svoje pôsobenie v Komunite Sant’Egidio v Ríme pred vyše tridsiatimi rokmi ešte ako stredoškolský študent. Poslaním tejto komunity je pomoc chudobným a ľudom bez domova žijúcim na okraji spoločnosti. Okrem toho sa členovia komunity aktívne zapájajú do ekumenického a medzináboženského dialógu a do ďalších aktivít.

Leonardo sa v komunite venuje medzináboženskému dialógu a ekumenizmu (spoluorganizuje svetoznáme podujatie Modlitby za mier iniciované Ján Pavlom II.), mierovým rokovaniam (spolupracoval napríklad na sprostredkovaní mierových rozhovorov v Mozambiku) a prevencii a liečbe AIDS v Afrike. V súčasnosti je koordinátorom humanitárnej pomoci pre krajiny postihnuté okupáciou Islamským štátom a do postihnutých krajín často cestuje. Taktiež je zodpovedný za pomoc a podporu komunitám Sant’Egidio v Čechách a na Slovensku.