Libera me Domine
Orchester a zbor hrajú diela zakladateľa slovenskej národnej hudby Jána Levoslava Bellu.
Missa brevis; Rekviem c mol; gregoriánsky chorál na veľkonočné obdobie
Zaži

Liturgia je miestom, kde sa krása stretáva s pravdou.

Začiatkom 20. storočia, kedy sa tvorilo moderné Slovensko, sa bratislavský hudobný život sústreďoval okolo uvádzania liturgickej hudby, a to najmä vďaka kvalitným hudobným spolkom. Bol to práve Cirkevno-hudobný spolok pri Dóme svätého Martina, ktorý „si dovolil“ rehabilitovať meno zakladateľa slovenskej národnej hudby, kňaza Jána Levoslava Bellu. Ten po rokoch pastorácie odišiel z katolíckej do evanjelickej cirkvi. Nehľadiac na osobné záležitosti, jeho kompozičná kvalita bola po jeho návrate na Slovensko definitívne potvrdená udelením čestného členstva Cirkevno-hudobného spolku.

Po Omši Es dur pre bas a organ zaznie gregoriánsky chorál, ktorý býval pravidelnou súčasťou liturgií v Bratislave pred 2. svetovou vojnou. Po skončení vojny a po tom, čo komunisti postupne ovládli štátne inštitúcie a zdecimovali cirkevný vplyv, sa uvádzanie hudby vysokej kvality oficiálne skončilo listom, v ktorom bol oznam, že činnosť hudobného spolku sa ruší a od nasledujúcej nedele sa budú spievať už len „ľudové piesne“ (JKS).

Koncert sa koná v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Koncert podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Spevácky zbor a komorný orchester Comenius
Je zložený zo študentov rôznych ročníkov. Každoročne vystupuje na pôde Univerzity Komenského i mimo nej. V minulom roku spolu s Komorným orchestrom Ladislava Hanusa úspešne uviedol Pergolesiho Stabat mater. Aj tentokrát v orchestri vypomáhajú profesionálni hudobníci, ktorí pôsobia v renomovaných umeleckých súboroch, ako napríklad orchester Slovenského národného divadla či Musica aeterna.
 

Sergej Mironov, drigent

Študoval na Štátnom hudobnom konzervatóriu v Kaluge v Rusku a neskôr na Hudobnej akadémii v Moskve. Od roku 1974 pôsobí na Slovensku ako dirigent, zbormajster a pedagóg hudby. Má za sebou množstvo koncertov a ocenení s najrôznejšími speváckymi zoskupeniami v klasickej i jazzovej hudbe. 

Tomáš Šelc, basbarytón, 

Absolvent bratislavského Konzervatória a VŠMU. Má za sebou mnoho úspešných projektov doma i v zahraničí. V súčasnosti účinkuje na doskách Slovenského národného divadla a Janáčkovho národného divadla v Brne. Je pravidelným partnerom františkánskej Scholy minor.